MUDr. Jozef Babala, PhD.

odborný zástupca pre špecializacný odbor
detská chirurgia, chirurgia

Pracuje na Klinike detskej chirurgie LFUK a DFNsP v Bratislave od roku 1991. Venuje sa najmä vrodeným cievnym ochoreniam a úrazovým poškodeniam ciev detského veku, hrudnej chirurgii a miniinvazívnej chirurgii (laparoskopia, torakoskopia).

Vedie neštátne zdravotnícke zariadenie Euromed, s. r. o., jeho srdcovou záležitosťou je jednodňová chirurgia detského veku, ktorú v spolupráci so Slovenskou asociáciou jednodňovej chirurgie etabloval na Slovensku.

Člen BAPES (British Association of Paediatric Endoscopic Surgeons), člen ESPES (European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons)