MUDr. Tomáš Hrtánek

špecializačný odbor anestéziológia a intenzivna medicína

Štúdium ukončil na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v roku 1995 a nastúpil na Anestéziologicko-resuscitačné oddelenie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave ako sekundárny lekár, do roku 1997 pracoval ako sekundár na Úseku anestéziológie Detského kardiocentra v Bratislave. V r. 1998 vykonal atestáciu I. stupňa a v roku 2002 atestáciu II. stupňa v obore Anestéziológia a resuscitácia. Od roku 1998 pracoval ako anestéziológ v Detskom kardiocentre v Bratislave. Od roku 2002 pracoval ako anestéziológ na Klinike anestézie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice Motol v Prahe. Od roku 2004 pracuje ako vedúci lekár na Úseku anestéziológie Detského kardiocentra v Bratislave (od r. 2009 Národný ústav srdcových chorôb, a.s.).

Problematike anestézie pri ambulantných výkonoch a v jednodňovej chirurgii u detí sa venuje niekoľko rokov a v tejto oblasti má bohaté skúsenosti.