VYBERANIE DRÔTOV PO OPERÁCIÁCH ZLOMENÍN

VYBERANIE DRÔTOV PO OPERÁCIÁCH ZLOMENÍN

Zo zlomenín, ktoré sa po úraze fixovali drôtmi alebo prútmi, treba tieto po zahojení v celkovej anestézii vybrať. Vhodným riešením je jednodňová chirurgia.