KONTAKTY

Prevádzka chirurgickej ambulancie
Prevádzka jednodňovej ambulancie

KONTAKTY

EUROMED, s. r. o.

Firemné údaje

Krátka 1, 811 03 Bratislava

IČO: 35 838 230
DIČ: 2021673217
BANKA: SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, a. s.
Č. ÚČTU: IBAN: SK2009000000000179047772

PREVÁDZKA CHIRURGICKEJ AMBULANCIE

Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
2. poschodie, č. dverí 205

Telefonický kontakt ambulancia:
mobil: 0905 722 648 

Na vyšetrenie, kontrolu, prípadne ambulantný chirurgický zákrok sa treba objednať telefonicky na telefónnom čísle 0905 722 648

Výnimkou sú pacienti – záujemcovia o zákrok v rámci jednodňovej chirurgie – tí sa nemusia objednávať telefonicky, ale môžu prísť osobne do ambulancie Euromedu v dňoch pondelok, streda a piatok medzi 8:30 až 11:30. 

 

 

ORDINAČNÉ HODINY

Ambulancia detskej chirurgie (MUDr. Mária Kerdíková)

pondelok  08:00 – 12:00  (12:30 – 15:00 administratíva)

utorok       08:00 – 12:00  chirurgické zákroky, len objednaní pacienti  (12:30 – 15:00 administratíva)

streda       08:00 – 12:00  (12:30 – 15:00 administratíva)

štvrtok      11:00 – 15:00 chirurgické zákroky, len objednaní pacienti

piatok       08:00 – 12:00  (12:30 – 15:00 administratíva)

 

Hemangiómy a Cievne malformácie (MUDr. Jozef Babala, PhD)

štvrtok   15:00 – 18:00 (objednaní pacienti)

PREVÁDZKA JEDNODŇOVEJ CHIRURGIE

Esthetic, s. r. o.
Partizánska 2, 811 03 Bratislava

Kontakt pre Vaše prípadné otázky (len operačné zákroky):

mobil: 0918 771 583
e-mail: jednodnovachirurgia@gmail.com