NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Čo je to jednodňová chirurgia?

Je to operovanie pacientov v celkovej anestézii, kedy celý pobyt v zariadení trvá približne 3 hodiny.

Je jednodňová chirurgia bezpečná?

Áno. Ide o jednoduchšie, málo zaťažujúce zákroky. Riziká nie sú vyššie ako pri 3-dňovom pobyte v nemocnici.

Bude dieťa ležať v posteli?

Áno a to tesne pred operáciou a po operácii asi 1-2 hodiny, pokiaľ dieťa nebude schopné bezpečne opustiť lôžko. Rodičia sú po celý čas pri svojom dieťati.

Aký je vek operovaných pacientov?

1 rok až 18 rokov. Výnimočne menej ako jeden rok.

Je dôležité v ktorej zdravotnej poisťovni je dieťa poistené?

Nie. Máme zmluvné vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami, podmienky pre všetkých poistencov sú rovnaké.

Ako dlho sa čaká na operáciu?

V momentálnom období to môže byť 1 až 2 mesiace.

Je dôležité, v ktorom ročnom období je operácia vykonaná?

Nie. Nie je ovplyvnené hojenie a ani možné komplikácie.

Z akej diaľky je možné dieťa priviezť na operáciu?

Je vhodné, ak cesta autom po operácii netrvá dlhšie ako 1 hodinu.

Čo treba robiť ak sa doma objavia ťažkosti po operácii? (krvácanie, opuch, teplota, vracanie alebo iné…)

Každý rodič je pri prepustení poučený a na prepúšťacej správe je napísané číslo mobilného telefónu chirurga a anestéziológa pre prípad konzultácie po operácii.

Aké je vybavenie zariadenia?

Prístrojové vybavenie zodpovedá súčasnému vysokému štandardu. Pracujeme s novým anestéziologickým prístrojom s monitorom, máme nové sady inštrumentov, ktoré sterilizujeme v modernom autokláve. Používame spoľahlivú renomovanú elektro koaguláciu. Pri každom pacientovi používame jednorazový sterilný spotrebný materiál, ktorý vyhadzujeme.