NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Čo je to jednodňová chirurgia?

Je to operovanie pacientov v celkovej anestézii, kedy celý pobyt v zariadení trvá približne 3 hodiny.

Je jednodňová chirurgia bezpečná?

Áno. Ide o jednoduchšie, málo zaťažujúce zákroky. Riziká nie sú vyššie ako pri 3-dňovom pobyte v nemocnici.

Bude dieťa ležať v posteli?

Áno a to tesne pred operáciou a po operácii asi 1-2 hodiny, pokiaľ dieťa nebude schopné bezpečne opustiť lôžko. Rodičia sú po celý čas pri svojom dieťati.

Koľko postelí je v prebúdzacej izbe?

V prebúdzacej izbe máme postele pre 3 pacientov.

Aký je vek operovaných pacientov?

1 rok až 18 rokov. Výnimočne menej ako jeden rok.

Je dôležité v ktorej zdravotnej poisťovni je dieťa poistené?

Nie. Máme zmluvné vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami, podmienky pre všetkých poistencov sú rovnaké.

Ako dlho sa čaká na operáciu?

V momentálnom období to môže byť 3 až 4 mesiace. V priemere máme 2 operačné termíny za mesiac (vždy v sobotu), v letných mesiacoch zvyčajne len jeden. Termín operácie Vám oznámime v spravidla do 30 dní.

Koľko diagnóz môžete zoperovať v rámci jedného zákroku?

Vo všeobecnosti by dĺžka anestézy v rámci jednodňovej chirurgie nemala presiahnuť 1 hodinu. V praxi to znamená, že vieme nakombinovať napríklad operáciu pruhu a fimózy. Naopak nezostúpené vajíčka na oboch stranách už môžu byť rozdelené do dvoch „sedení“, keďže ide o časovo náročnejší výkon. Všetko závisí od priebehu danej operácie.

Je dôležité, v ktorom ročnom období je operácia vykonaná?

Nie. Nie je ovplyvnené hojenie a ani možné komplikácie.

Z akej diaľky je možné dieťa priviezť na operáciu?

Je vhodné, ak cesta autom po operácii netrvá dlhšie ako 1 hodinu.

Čo treba robiť ak sa doma objavia ťažkosti po operácii? (krvácanie, opuch, teplota, vracanie alebo iné…)

Každý rodič je pri prepustení poučený a na prepúšťacej správe je napísané číslo mobilného telefónu chirurga a anestéziológa pre prípad konzultácie po operácii.

Aké je vybavenie zariadenia?

Prístrojové vybavenie zodpovedá súčasnému vysokému štandardu. Pracujeme s novým anestéziologickým prístrojom s monitorom, máme nové sady inštrumentov, ktoré sterilizujeme v modernom autokláve. Používame spoľahlivú renomovanú elektro koaguláciu. Pri každom pacientovi používame jednorazový sterilný spotrebný materiál, ktorý vyhadzujeme.

Aké sú covid opatrenia vo Vašom zariadení?

 Do zariadenia prosím vstupujte s rúškom na tvári. Deti do 6 rokov majú výnimku. Testovanie nie je povinné.

Odoslal/la som objednávkový formulár a zatiaľ mi neprišla žiadna odpoveď.

Skontrolujte si prosím spam, prípadne reklamy, mnohokrát tam náš email zablúdi. Pokiaľ máte pochybnosti neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle 0918 771 583 a preveríme, či sme obdržali Vami vyplnený objednávkový formulár.