ŠPECIALISTI

MUDr. Jozef Babala, PhD.

odborný zástupca pre špecializacný odbor detská chirurgia, chirurgia

Pracuje na Klinike detskej chirurgie LFUK a DFNsP v Bratislave od roku 1991. Venuje sa najmä vrodeným cievnym ochoreniam a úrazovým poškodeniam ciev detského veku, hrudnej chirurgii a miniinvazívnej chirurgii (laparoskopia, torakoskopia).

Vedie neštátne zdravotnícke zariadenie Euromed, s. r. o., jeho srdcovou záležitosťou je jednodňová chirurgia detského veku, ktorú v spolupráci so Slovenskou asociáciou jednodňovej chirurgie etabloval na Slovensku.

Člen BAPES (British Association of Paediatric Endoscopic Surgeons), člen ESPES (European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons)

MUDr. Tomáš Hrtánek

špecializačný odbor anestéziológia a intenzivna medicína

Štúdium ukončil na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v roku 1995 a nastúpil na Anestéziologicko-resuscitačné oddelenie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave ako sekundárny lekár, do roku 1997 pracoval ako sekundár na Úseku anestéziológie Detského kardiocentra v Bratislave. V r. 1998 vykonal atestáciu I. stupňa a v roku 2002 atestáciu II. stupňa v obore Anestéziológia a resuscitácia. Od roku 1998 pracoval ako anestéziológ v Detskom kardiocentre v Bratislave. Od roku 2002 pracoval ako anestéziológ na Klinike anestézie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice Motol v Prahe. Od roku 2004 pracuje ako vedúci lekár na Úseku anestéziológie Detského kardiocentra v Bratislave (od r. 2009 Národný ústav srdcových chorôb, a.s.).

Problematike anestézie pri ambulantných výkonoch a v jednodňovej chirurgii u detí sa venuje niekoľko rokov a v tejto oblasti má bohaté skúsenosti.