ČASTÉ ZÁKROKY

001 | OPERÁCIA PRUH – HERNIA – PRIETRŽ

MUDr. Jozef Babala, PhD.

Čo je prietrž a ako vzniká?

Prietrž alebo pruh (po latinsky hernia)  je najčastejším chirurgickým problémom detského veku. U detí je najčastejšia pupočná prietrž, ktorá postihuje 1 z 5 detí (20%) a slabinová prietrž, ktorá postihuje 3-5% donosených detí a až 30% detí narodených pred termínom. V lekárskej terminológii sa stretnete s výrazmi Hernia umbilicalis  (pupočná hernia) a Hernia inguinalis ( slabinová hernia). Pri slabinovej prietrži nájdete skratku l.dx., čo znamená, že je na pacientovej pravej strane (60%), alebo l.sin., na ľavej strane (25%). Bilateralis, alebo l.utq znamená, že hernia je súčasne na oboch stranách (15%).
Prietrž u detí vzniká na vrodenom podklade a môže sa objaviť od novorodeneckého veku až po školský vek. Nerobte si výčitky, vrodený neznamená dedičný. Prietrž je s brušnou dutinou spojená komunikujúcim blanitým vakom, prechádzajúcim cez slabinový prstenec, ktorý je normálne otvorený počas vnútromaternicového obdobia a uzatvorí sa pri narodení dieťaťa.

Treba prietrž operovať? Je nebezpečná?

Pruh nikdy spontánne nezanikne. Nebezpečným sa stáva, keď do vaku prietrže vnikne kľučka tenkého čreva alebo vaječník u dievčaťa alebo vajíčko u chlapca. Orgány vo vaku sa môžu pri prechode cez úzku bránku priškrtiť (inkarcerovať), opuchnúť a zastaví sa cirkulácia krvi. Pri neskoro rozpoznanej príhode môže dieťa prísť o vaječník, alebo vajíčko, v prípade črevnej kľučky je pacient ohrozený na živote vzniknutou črevnou nepriechodnosťou, prípadne odumretím kľučky s infekciou brušnej dutiny. Preto pruh treba operovať.

Príznaky hernie – pruhu – prietrže? Ako zistíte závažnosť stavu?

Slabinový pruh

Najčastejším príznakom slabinového pruhu je polguľovité vyklenutie v slabine, ktoré sa objaví náhle a môže sa zväčšovať. Pri nezávažnom stave je vyklenutie mäkko-elastickej konzistencie a dieťa pri jemnom stláčaní nereaguje bolestivo. U chlapcov môže vyklenutie zostúpiť až do mieška. U dievčat môžeme vo vyklenutí nahmatať tuhý fazuľkový útvar, čo je vaječník. V takomto prípade neodkladáme návštevu lekára.

Pricviknutie hernie

Obdobie novorodenecké a dojčenské je najrizikovejšie, čo sa týka pricviknutia (inkarcerácie) hernie.  Po prvom roku života riziko výrazne klesá. Táto nebezpečná komplikácia sa prejaví tým, že vyklenutie je:

  • tvrdé,
  • na dotyk bolestivé,
  • farba kože je zmenená do červena až modra,
  • krátko po pricviknutí sa dieťa stane nekľudným,
  • dieťa bolestivo plače a zvracia.

Nečakajte a dopravte dieťa rovno na chirurgickú (pohotovostnú) ambulanciu!

Pupočný pruh

Pupočný pruh je spravidla nezávažný. Pokiaľ nepôsobí esteticky príliš rušivo, teda ak nie je priveľký, čakáme s operáciou do 3-4 roka života dieťaťa.  U väčšiny detí s pupočným pruhom sa tento spontánne uzavrie alebo zmenší. Lepenie mincí a rôznych náplastí na pupočný pruh nemá efekt. Po treťom roku neuzavretý pupočný pruh operujeme.

Vyšetrenia a Operácia pruhu

Urgentná operácia

Časť pacientov musíme operovať urgentne ( priškrtená hernia viď vyššie),  čo vám nedá veľa časového priestoru na zvažovanie operácie a na organizovanie vášho času.
Dieťa v takomto stave sa cez chirurgickú ambulanciu prijme do nemocnice a po predoperačných vyšetreniach (odber krvi a vyšetrenie pediatrom) je operované.
Pred odchodom do nemocnice nedávajte dieťaťu jesť, ani piť. Pred operáciou musí byť dieťa 6 hodín bez tuhej stravy a 4 hodiny bez tekutín.
Detský chirurg sa môže rozhodnúť aj pre ambulantné zasunutie pruhu na svoje miesto (repozícia, taxia).
Ostatných pacientov operujeme plánovane (elektívne), kedy detský chirurg vysvetlí riziká a vhodné načasovanie operačného zákroku. Deti operujeme zásadne v celkovej anestézii bez vekovej limitácie.

Plánovaná operácia

Nekomplikovaný pruh, plánovaná operácia. Liečba je podmienená podpísaním informovaného súhlasu. Môžete si vybrať medzi hospitalizáciou a jednodňovou chirurgiou.

A: Hospitalizácia – trvanie: 3 dni (2 noci)

1. Návšteva vášho pediatra, ktorý vás s výmenným lístkom odošle ku špecialistovi – detskému chirurgovi.
2. Návšteva detsko-chirurgickej ambulancie (spádovej a potom nemocničnej, kde je lôžkové zariadenie alebo priamo nemocničnej), vyšetrenie dieťaťa a zvolenie vhodného času operácie.
3. Vyšetrenie v anestéziologickej ambulancii.
4. V týždni pred plánovaným termínom vyšetrenie pediatrom a odber krvi na testy podľa požiadavky anestéziológa (dieťa musí byť 3 týždne pred plánovaným zákrokom zdravé).
5. V daný termín prijatie cez detskú chirurgickú a anestéziologickú ambulanciu na lôžkové oddelenie nemocnice. Dieťa má právo na prítomnosť jedného rodiča, za príplatok je možnosť samostatnej izby.
Deň prvý: Prijatie na lôžkovom oddelení, večer podanie lieku.
Deň druhý: Ráno nalačno, ranné podanie lieku, operácia podľa harmonogramu (vo výnimočných prípadoch môže byť operácia presunutá na nasledujúci deň). Operácia trvá približne 20 minút. Neľakajte sa ak od odvezenia dieťaťa až po jeho návrat uplynú 2 hodiny. Do tohto času patrí príprava, anestézia, operácia, prebudenie a sledovanie pacienta. Pooperačne má dieťa infúziu, až kým neprijíma dostatočne tekutiny. Pod vplyvom anestetík môže dieťa reagovať neprirodzene, sťažuje sa na bolesti, ktoré sú tlmené liekmi. O vaše dieťa sa stará zdravotná sestra, no treba si uvedomiť, že sa stará o niekoľko detí, z ktorých každé je pre svojho rodiča tak drahé, ako to vaše pre vás.
Deň tretí: Kontrola chirurgom, prepustenie dieťaťa do domácej starostlivosti. Chirurg ostáva nezriedka v anonymite.

6. Po týždni kontrola na chirurgickej ambulancii, kontrola po operácii, prípadne vybratie stehov z rany.
7. Návšteva u vášho pediatra, odovzdanie prepúšťacej správy.
8. 2 týždne rekonvalescencia v domácom prostredí, 1 mesiac bez cvičenia. Bez diétneho obmedzenia.

B: Jednodňová chirurgia

pobyt v zariadení trvá 2-4 hodiny

1. Návšteva vášho pediatra, ktorý vás s výmenným lístkom odošle ku špecialistovi – detskému chirurgovi.
2. Návšteva detsko-chirurgickej ambulancie zariadenia poskytujúceho služby jednodňovej chirurgie. Vyšetrenie dieťaťa a zvolenie vhodného času operácie, odporučenie odberov a vyšetrení.
3. V týždni pred plánovaným termínom vyšetrenie pediatrom a odber krvi na testy (dieťa musí byť 3 týždne pred plánovaným zákrokom zdravé)
4. V daný termín prijatie do zariadenia jednodňovej chirurgie na presne určený čas, vyšetrenie anestéziológom, podanie lieku (premedikácia) a umiestnenie dieťaťa na lôžko. Operácia trvá približne 20 minút, po prebudení sa pacient monitoruje na lôžku, kde je prítomný rodič. Pod vplyvom anestetík môže dieťa reagovať neprirodzene, sťažuje sa na bolesti, ktoré sú tlmené. Dieťa je pod kontrolou anestéziológa. Kontrola chirurgom, prepustenie dieťaťa do domácej starostlivosti.  Osobný kontakt chirurga s rodičmi.
5. Po týždni kontrola na chirurgickej ambulancii, kontrola po operácii, prípadne vybratie stehov z rany.
6. Návšteva u vášho pediatra, odovzdanie prepúšťacej správy.
7. 2 týždne rekonvalescencia v domácom prostredí, 1 mesiac bez cvičenia. Bez diétneho obmedzenia.

Komplikácie operácie pruhu?

Budete poučení o možných komplikáciách počas uvedenia do celkovej anestézie. Pre vás je dôležité vedieť, že treba uviesť informácie o ochoreniach dýchacieho systému, srdcového systému, obličkového a metabolického systému, o málokrvnosti, ak na takéto vaše dieťa trpí. Taktiež zdôraznite precitlivenosť na  lieky či iné látky a nedostatočnosť imunitného systému. Nebuďte prekvapení, ak sa vás na to isté opýta váš pediater aj anestéziológ.

Riziká sa dajú znížiť na minimum, nie však absolútne vylúčiť. Pod chirurgickými komplikáciami, aj keď veľmi zriedkavými si môžete predstaviť :

  • Pooperačné krvácanie s následným vznikom podkožnej krvnej zrazeniny alebo so vznikom výrazného opuchu mieška. Výnimočne treba takúto komplikáciu riešiť chirurgicky, bezprostredne po operácii.
  • Pooperačne môže vzniknúť opuch v mieška, ktorý po niekoľkých dňoch až týždňoch spontánne ustúpi.
  • Taktiež sa môže objaviť zápal v oblasti operačnej rany, ktorý zvládneme lokálnou liečbou – obkladmi alebo chirurgickým vypustením hnisavého ložiska, prípadne celkovou liečbou – podávaním antibiotík.
  • Recidíva, čiže opätovný vznik pruhu, na operovanom mieste je u detí raritnou komplikáciou s častosťou výskytu pod 1%.

Bolesť bezprostredne po operácii nie je komplikáciou, ale prirodzeným sprievodným znakom a je tlmená liekmi. Ani jazva po operácii nie je komplikáciou a dieťa sprevádza nezriedka po celý život.
Táto operácia patrí medzi radikálne výkony, čo znamená, že problém s pruhom je vyriešený na trvalo.

Tento článok nájdete aj na adrese http://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/zdravotnictvo/zakroky/operacia-pruh-prietrz-hernia/


 

ČASTÉ ZÁKROKY

002 | OPERÁCIA NEZOSTÚPENÉ VAJÍČKO – RETENTIO TESTIS – KRYPTORCHIZMUS

MUDr. Jozef Babala, PhD.

Jedna z najčastejších diagnóz u chlapcov v detskom veku. U detí narodených pred termínom je výskyt až 20%. U donosených detí sa s týmto stavom stretneme v 4-5%. No u polovice týchto detí zostupovanie vajíčok pokračuje ešte počas 12-tich týždňov po narodení, čím sa stav môže samovoľne upraviť. Chlapcov, u ktorých nedôjde ku zostúpeniu vajíčka, čaká operácia.

Ako poznáme nezostúpené vajíčko a ako táto anomália vzniká

Nezostúpené jedno vajíčko (po latinsky testis) alebo ak ide o obe vajíčka (testés) sa v medicínskej terminológii nazýva Retentio testis. Je to stav, kedy je miešok na jednej alebo na oboch stranách prázdny. To ešte nemusí znamenať, že dieťa nemá vajíčko vôbec.
Vajíčka sa počas vnútromaternicového obdobia vývoja plodu nachádzajú vnútri v brušku na zadnej strane pod obličkami. Odtiaľto zostupujú cez slabinový kanál postupne až na dno mieška, čo sa udeje do 25-teho až 30-teho týždňa tehotenstva. Na tejto ceste zostupu môžu uviaznuť v ktoromkoľvek bode. Ak ostanú vysoko v brušku, nie sú dostupné nášmu hmatu, potom tento stav nazývame kryptorchizmus – vajíčka sú skryté. Takto vysoko ostanú vajíčka skryté asi u 1-2% chlapcov s nezostúpenými vajíčkami. U ostatných chlapcov vajíčka ostanú v slabine, pred vstupom do mieška. Tieto vajíčka sa dajú vyhmatať ako pohyblivá hrčka v podkoží, ktorá sa dá viac alebo menej pritiahnuť ku miešku a opäť vybehne hore. Sú aj takzvané migrujúce vajíčka – jojo testés, ktoré sú niekedy v miešku a niekedy v slabine.

Prečo a kedy treba nezostúpené vajíčko operovať

Existuje aj iná ako operačná liečba? Iná liečba ako operácia nemá význam. V minulosti ste sa mohli stretnúť s názorom, že liečiť túto anomáliu je možné aj podávaním mužského hormónu, no zistilo sa, že táto procedúra nemá žiaduci efekt.
Takže kedy operovať? V súčasnosti sa odporúča operovať v 6 mesiacoch života. Cieľom operácie je zamedzenie straty správnej funkcie zárodočných buniek, z ktorým neskôr vznikajú spermie. A tento proces prebieha v druhom polroku po narodení. No často sa zistí, že vajíčko nie je zostúpené príde omnoho neskôr. V takom prípade netreba strácať čas a operáciu zrealizovať čím skôr.

Čo ak je vajíčko schované v brušku

Vždy je prvotnou snahou vajíčko zachrániť a dostať ho na svoje správne miesto. No najprv ho v tom brušku musíme pohľadať. A v tom nám najlepšie pomôže laparoskopia, pomocou ktorej môžeme prehliadnuť celú cestu zostupu vajíčka. Ak ho nájdeme, urobíme prvú dobu operácie a o pol až jeden rok druhú dobu zo slabinového prístupu (Fowler-Spehensova operácia). Môže sa stať aj to, že vajíčko prvú dobu neprežije v dobrej kvalite a vtedy ho treba odstrániť. Odstrániť ho treba aj vtedy, ak sa nedá stiahnuť, lebo v dospelosti hrozí riziko jeho zhubnej premeny (asi 5-10 krát častejšie ako u normálneho vajíčka).

Ako sa dá takáto operácia urobiť

Ide o plánovanú (iným slovom elektívnu) operáciu. Pokiaľ ide o kryptorchizmus – keď sú vajíčka schované v brušku, treba počítať s hospitalizáciou v ústavnom (lôžkovom) zariadení. Pretože ide o viac zaťažujúcu operáciu vnútro-brušnú a následne v druhej dobe o kombináciu vnútro-brušnej operácie so slabinovo-mieškovou operáciou.
U väčšiny pacientov, u ktorých je vajíčko v slabine je možné operovať v nemocnici s pobytom na lôžku, ale aj formou jednodňovej chirurgie. Tento výkon – umiestnenie a fixácia vajíčka v miešku (orchiopexia) je oficiálne zaradený medzi výkonmi jednodňovej chirurgie detského veku. Operujeme z dvoch rezov – jeden vedieme v slabine a druhý na miešku.

Kto je oprávneným špecialistom operovať takýchto pacientov

Detský chirurg a detský urológ.

Vyšetrenia a operácia

A: Hospitalizácia

– trvanie: 3 dni (2 noci)
1. Návšteva vášho pediatra, ktorý vás s výmenným lístkom odošle ku špecialistovi – detskému chirurgovi.
2. Návšteva detsko-chirurgickej ambulancie (spádovej a potom nemocničnej, kde je lôžkové zariadenie, alebo priamo nemocničnej), vyšetrenie dieťaťa a zvolenie vhodného času operácie.
3. Vyšetrenie v anestéziologickej ambulancii.
4. V týždni pred plánovaným termínom vyšetrenie pediatrom a odber krvi na testy podľa požiadavky anestéziológa (dieťa musí byť 3 týždne pred plánovaným zákrokom zdravé).
5. V daný termín prijatie cez detskú chirurgickú a anestéziologickú ambulanciu na lôžkové oddelenie nemocnice. Dieťa má právo na prítomnosť jedného rodiča, za príplatok je možnosť samostatnej izby.
Deň prvý: Prijatie na lôžkovom oddelení, večer podanie lieku.
Deň druhý: Ráno na lačno, ranné podanie lieku, operácia podľa harmonogramu (vo výnimočných prípadoch môže byť operácia presunutá na nasledujúci deň). Operácia trvá približne 20 minút. Neľakajte sa ak od odvezenia dieťaťa až po jeho návrat uplynú 2 hodiny. Do tohto času patrí príprava, anestézia, operácia, prebudenie a sledovanie pacienta. Pooperačne má dieťa infúziu, až kým neprijíma dostatočne tekutiny. Pod vplyvom anestetík môže dieťa reagovať neprirodzene, sťažuje sa na bolesti, ktoré sú tlmené liekmi. O vaše dieťa sa stará zdravotná sestra, no treba si uvedomiť, že sa stará o niekoľko detí, z ktorých každé je pre svojho rodiča tak drahé, ako to vaše pre vás.
Deň tretí: Kontrola chirurgom, prepustenie dieťaťa do domácej starostlivosti. Chirurg ostáva nezriedka v anonymite.
6. Po týždni kontrola na chirurgickej ambulancii, kontrola po operácii, prípadne vybratie stehov z rany.
7. Návšteva u vášho pediatra, odovzdanie prepúšťacej správy.
8. 2 týždne rekonvalescencia v domácom prostredí, 1 mesiac bez cvičenia. Bez diétneho obmedzenia.

B: Jednodňová chirurgia

– pobyt v zariadení trvá 2-4 hodiny
1. Návšteva vášho pediatra, ktorý vás s výmenným lístkom odošle ku špecialistovi – detskému chirurgovi.
2. Návšteva detsko-chirurgickej ambulancie zariadenia poskytujúceho služby jednodňovej chirurgie. Vyšetrenie dieťaťa a zvolenie vhodného času operácie, odporučenie odberov a vyšetrení.
3. V týždni pred plánovaným termínom vyšetrenie pediatrom a odber krvi na testy (dieťa musí byť 3 týždne pred plánovaným zákrokom zdravé)
4. V daný termín prijatie do zariadenia jednodňovej chirurgie na presne určený čas, vyšetrenie anestéziológom, podanie lieku (premedikácia) a umiestnenie dieťaťa na lôžko. Operácia trvá približne 20 minút, po prebudení sa pacient monitoruje na lôžku, kde je prítomný rodič. Pod vplyvom anestetík môže dieťa reagovať neprirodzene, sťažuje sa na bolesti, ktoré sú tlmené. Dieťa je pod kontrolou anestéziológa. Kontrola chirurgom, prepustenie dieťaťa do domácej starostlivosti.  Osobný kontakt chirurga s rodičmi.
5. Po týždni kontrola na chirurgickej ambulancii, kontrola po operácii, prípadne vybratie stehov z rany.
6. Návšteva u vášho pediatra, odovzdanie prepúšťacej správy.
7. 2 týždne rekonvalescencia v domácom prostredí, 1 mesiac bez cvičenia. Bez diétneho obmedzenia.

Komplikácie pri operácii nezostúpeného vajíčka

Najčastejšie sa vyskytuje krvná podliatina alebo zrazenina v oblasti miešku, ktorý môže byť až fialovo-bordový. Sfarbenie samovoľne odznie o niekoľko dní až týždňov a stehy z mieška vypadnú samé po 10 dňoch, ak nie, je lepšie keď ich chirurg vyberie.
Zriedka sa môže vyskytnúť infekcia alebo teploty.
Mierny opuch ustupuje samovoľne.
Nezabudnite prísť na kontrolu v 14-tich rokoch veku, najmä ak išlo o obojstranne nezostúpené vajíčka a nie hmatateľné vajíčka, kedy si treba všimnúť, či je správny pubertálny vývoj a treba diskutovať o prognóze, čo sa týka zhubného zvrhnutia sa a plodnosti.

Tento článok nájdete aj na adrese http://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/zdravotnictvo/zakroky/nezostupene-vajicko/


 

ČASTÉ ZÁKROKY

003 | OPERÁCIA OBRIEZKA – CIRKUMCÍZIA

MUDr. Jozef Babala, PhD.

Príčiny obriezky

Vykonáva sa pri zúženej predkožke alebo pri príliš dlhej predkožke, ktorú nemožno voľne pretiahnuť cez žaluď penisu. Dôvodom na obriezku zo zdravotných dôvodov je napríklad cukrovka, kedy má zákrok zabrániť, aby sa v predkožkovom vaku pomnožili kvasinky,  ktorým sladký moč vytvára vhodné prostredie na ich usídlenie. Medzi ďalšie medicínske dôvody na obriezku patria: poranenie predkožky, tiež parafimóza – to je keď pretiahnutá predkožka ostane stiahnutá za žaluďom, opuchne a nedá sa vrátiť naspäť. Balanitída – to je zápal predkožky, kde obriezka znižuje riziko infekcie močového traktu novorodenca, znižuje riziko vzniku karcinómu penisu alebo krčku maternice a znižuje riziko prenosu pohlavných chorôb. Na základe religióznych tradícií sa obriezka vykonáva v novorodeneckom alebo dojčenskom období, najčastejšie v 3 mesiacoch života. Zákrok je podložený zmienkami z rôznych období, že obriezka pomáhala liečiť alebo pôsobila preventívne pri viac ako 100 chorobách. Poznáme tiež zanorený alebo schovaný penis, kde okrem zúženej predkožky je vyvinutú mohutný tukový vankúš, ktorý prekrýva takmer celý penis.

Ako poznáme fimózu a kedy si ju treba začať všímať

Fimóza v pravom slova zmysle je zúženie ústia predkožky cirkulárne vytvorenou belavou jazvou – tuhším kožným prstencom, ktorý môže takmer kompletne uzatvárať ústie predkožkového vaku. Keďže moč ťažšie odteká tenkým prúdom, je typické vytváranie balónikovitého rozdutia prekožkového vaku pri močení. Nehovoriac o tom, že nie je možné udržiavať dostatočnú hygienu a hrozí zápal močových ciest.
Takáto jazva môže vzniknúť ako dôsledok opakovaných zápalov, ale ešte častejšie vzniká pri snahe o nerozumné preťahovanie prekožky u malých chlapcov, kedy to je viac škodlivé ako osožné!
V novorodeneckom a dojčenskom veku je predkožka, ktorá sa nedá pretiahnuť úplne prirodzeným javom. Ak sa hromadí pod zlepeninou belavý maz zo žliazok, ale nie je prítomný zápal, nie je žiadúce nasilu odlepovať a preťahovať predkožku. Pri každom takomto pokuse dochádza ku drobným trhlinkám v oblasti ústia predkožky a výsledkom opakovaných pokusov je pevná jazva, teda ozajstná fimóza.  V 1 roku života je možné pretiahnuť predkožku u 50% detí. V 4 rokoch veku je možné pretiahnuť predkožku u 90% detí bez toho, aby sme spôsobili traumu.

Čo je to zlepená predkožka (conglutinatio praeputii)

Je to pevné prilepenie (konglutinácia) vnútornej plochy predkožky o povrch žaluďa. V tomto uzatvorenom priestore sa môže hromadiť maz (smegma) a vytvárať belavo presvitajúce vankúšiky. Pri vniknutí bakteriálnej infekcie dôjde ku hnisavému zápalu predkožky (balanitída), ktorú treba liečiť preplachmi predkožkového vaku.
Odliepanie vnútorného listu predkožky od povrchu žaluďa (dekonglutinácia) je bolestivý, nepríjemný zákrok, preto ho robíme najradšej na záver nejakej inej operácie, napríklad pruhu alebo nezostúpeného vajíčka ešte počas celkovej anestézie.

Čo spôsobuje krátka uzdička penisu(frenulum breve)

Po odlepení predkožky alebo pri operácii fimózy, či  pri bežnom vyšetrení často zistíme, že pacient má krátku uzdičku (frenulum breve). Tento väzivový pruh idúci od ústia močovej trubice na predkožku sa môže pri stiahnutí predkožky neúmerne napnúť (pretože je krátky) a ohýbať žaluď. Uzdička je veľmi citlivá a ku jej poraneniu – natrhnutiu dochádza pri nástupe sexuálnej aktivity chlapca. Natrhnutie je bolestivé, sprevádzané silným krvácaním. Preto pri takomto zistení robíme preťatie uzdičky a plastiku (frenuloplastika). U detí treba takýto zákrok robiť v celkovej anestézii.

Obriezka – Cirkumcízia

Riešením jazvovitej fimózy je operácia – obriezka (cirkumcízia). Táto môže byť ÚPLNÁ, kedy ostáva celý žaluď odhalený, alebo ZÁCHOVNÁ –  kedy pokiaľ to anatomické pomery umožnia, ostáva žaluď čiastočne prekrytý predkožkou. Kompletná obriezka sa robí z pravidla pri ochorení na cukrovku alebo z rituálnych dôvodov.
Miernejšiu formu jazvovitej fimózy je možné liečiť kortikosteroidovými masťami aplikovanými 3x denne po dobu 6-tich týždňov, kedy dôjde s pomerne dobrým efektom ku rozpusteniu jazvy a uvoľneniu ústia. Vhodnosť tej ktorej liečby, ako aj vyhovujúci typ obriezky prekonzultujte s lekárom.
Tento zákrok sa u detí robí zásadne v celkovej anestézii a je vhodný pre jednodňovú chirurgiu. Samozrejme sa vykonáva aj formou hospitalizácie v nemocničnom zariadení.
Kompetentnými na operovanie takýchto pacientov sú detský chirurg, alebo detský urológ.

Vyšetrenia a operácia fimózy

A: Hospitalizácia

– trvanie: 3 dni (2 noci)
1. Návšteva vášho pediatra, ktorý vás s výmenným lístkom odošle ku špecialistovi – detskému chirurgovi.
2. Návšteva detsko-chirurgickej ambulancie (spádovej a potom nemocničnej, kde je lôžkové zariadenie, alebo priamo nemocničnej), vyšetrenie dieťaťa a zvolenie vhodného času operácie.
3. Vyšetrenie v anestéziologickej ambulancii.
4. V týždni pred plánovaným termínom vyšetrenie pediatrom a odber krvi na testy podľa požiadavky anestéziológa (dieťa musí byť 3 týždne pred plánovaným zákrokom zdravé).
5. V daný termín prijatie cez detskú chirurgickú a anestéziologickú ambulanciu na lôžkové oddelenie nemocnice. Dieťa má právo na prítomnosť jedného rodiča, za príplatok je možnosť samostatnej izby.
Deň prvý: Prijatie na lôžkovom oddelení, večer podanie lieku.
Deň druhý: Ráno na lačno, ranné podanie lieku, operácia podľa harmonogramu (vo výnimočných prípadoch môže byť operácia presunutá na nasledujúci deň). Operácia trvá približne 20 minút. Neľakajte sa ak od odvezenia dieťaťa až po jeho návrat uplynú 2 hodiny. Do tohto času patrí príprava, anestézia, operácia, prebudenie a sledovanie pacienta. Pooperačne má dieťa infúziu, až kým neprijíma dostatočne tekutiny. Pod vplyvom anestetík môže dieťa reagovať neprirodzene, sťažuje sa na bolesti, ktoré sú tlmené liekmi. O vaše dieťa sa stará zdravotná sestra, no treba si uvedomiť, že sa stará o niekoľko detí, z ktorých každé je pre svojho rodiča tak drahé, ako to vaše pre vás.
Deň tretí: Kontrola chirurgom, prepustenie dieťaťa do domácej starostlivosti. Chirurg ostáva nezriedka v anonymite.
6. Po týždni kontrola na chirurgickej ambulancii, kontrola po operácii, prípadne vybratie stehov z rany.
7. Návšteva u vášho pediatra, odovzdanie prepúšťacej správy.
8. 2 týždne rekonvalescencia v domácom prostredí, 1 mesiac bez cvičenia. Bez diétneho obmedzenia.

B:Jednodňová chirurgia

– pobyt v zariadení trvá 2-4 hodiny
1. Návšteva vášho pediatra, ktorý vás s výmenným lístkom odošle ku špecialistovi – detskému chirurgovi.
2. Návšteva detsko-chirurgickej ambulancie zariadenia poskytujúceho služby jednodňovej chirurgie. Vyšetrenie dieťaťa a zvolenie vhodného času operácie, odporučenie odberov a vyšetrení.
3. V týždni pred plánovaným termínom vyšetrenie pediatrom a odber krvi na testy (dieťa musí byť 3 týždne pred plánovaným zákrokom zdravé)
4. V daný termín prijatie do zariadenia jednodňovej chirurgie na presne určený čas, vyšetrenie anestéziológom, podanie lieku (premedikácia) a umiestnenie dieťaťa na lôžko. Operácia trvá približne 20 minút, po prebudení sa pacient monitoruje na lôžku, kde je prítomný rodič. Pod vplyvom anestetík môže dieťa reagovať neprirodzene, sťažuje sa na bolesti, ktoré sú tlmené. Dieťa je pod kontrolou anestéziológa. Kontrola chirurgom, prepustenie dieťaťa do domácej starostlivosti.  Osobný kontakt chirurga s rodičmi.
5. Po týždni kontrola na chirurgickej ambulancii, kontrola po operácii, prípadne vybratie stehov z rany.
6. Návšteva u vášho pediatra, odovzdanie prepúšťacej správy.
7. 2 týždne rekonvalescencia v domácom prostredí, 1 mesiac bez cvičenia. Bez diétneho obmedzenia.

Pooperačné obdobie a komplikácie

V pooperačnom období si treba byť vedomí, že opuch a krvná podliatina sa vyskytuje veľmi často a následne v priebehu niekoľkých týždňov spontánne ustúpi. Vážnejšou komplikáciou môže byť krvácanie, ktoré nie je dramatické, ale len zriedka spontánne ustane. Vtedy vyžaduje chirurgické ošetrenie. Prvé dva dni po operácii treba dieťa častejšie ponúkať tekutinami, aby dostatočne močilo, nakoľko môže byť prítomné štípanie po odlepení predkožky zo žaluďa. V pooperačnom období sú vhodné sedacie kúpele v odvare z repíka na zmiernenie opuchu a na podporenie hojenia. Konečný, esteticky uspokojivý tvar nadobudne táto časť organizmu po niekoľkých týždňoch.


 

ČASTÉ ZÁKROKY

004 | ZÁPAL SLEPÉHO ČREVA

MUDr. Jozef Babala, PhD.

Najprv si objasnime, čo je to „slepé črevo“ a pod akými názvami sa s ním môžeme stretnúť. Slepé črevo sa po latinsky nazýva cékum (caecum) a je o kúsok vedľa od toho, na ktoré myslíme keď hovoríme o zápale „slepého čreva“. Cékum je začiatok hrubého čreva a má vakovitý tvar. Je to miesto spojenia tenkého čreva s hrubým črevom a nachádza sa v pravej dolnej časti dutiny brušnej. To, na čo myslíme sa nazýva prívesok, po latinsky appendix a tento prívesok vyrastá z céka, preto sa nazýva appendix coeci, ale tiež podľa tvaru ho nazývame aj ako červovitý prívesok(apendix vermiformis). Appendix je u detí dlhý 5-10 cm. Je to trubička, ktorá je jedným koncom spojená s cékom a druhý koniec slepo končí (možno preto je tá nepresnosť v názve „slepé črevo“). Tento koniec appendixu môže byť uložený pri céku, môže smerovať do malej panvy, ale taktiež môže byť schovaný za hrubým črevom a môže siahať až pod pečeň.

Je apendix dôležitý?
Má nejakú úlohu a je pre život nevyhnutný?

Appendix pre život nie je nevyhnutný, aj keď nejakú úlohu má a to najmä u najmenších detí. Podieľa sa pri imunitných funkciách čreva.

Kedy a prečo vznikne zápal apendixu?

Zápal appendixu sa nazýva appendicitída (appendicitis acuta) a patrí medzi náhle príhody brušné. U najmenších detí je veľmi zriedkavá. Od narodenia do štvrtého roku života postihne asi 2 deti z 10000. Vo veku medzi 10. a 17. rokom je to 25 detí z 10000. Celkovo, vrátane dospelých, appendicitída postihuje okolo 7% populácie. Appendicitídu má dvakrát viac chlapcov ako dievčat. Prečo zápal vzniká, to presne nevieme, ale majú pri tom vplyv baktérie, ktoré sú v appendixe, upchanie apendixu a jeho nedokrvenie. Tiež je známy vplyv potravín, napríklad málo vláknin. Ale poradiť, čo treba robiť alebo nerobiť, aby nevznikla appendicitída, to nevieme.

Je toto ochorenie nebezpečné?

Ochorenie má rýchly priebeh a pri neliečení môže viesť ku smrti pacienta (u 0,1-1% detí s appendicitídou). Nebezpečnejšia je u najmenších detí, lebo sa u nich ťažšie rozpozná. Vzniknutý zápal pokračuje až vedie ku odumretiu časti appendixu (gangréne) a následnému „prasknutiu“ (perforácii). Od prvých príznakov zápalu až po „prasknutie“ stačí obyčajne 72 hodín. Z „prasknutého“ appendixu sa vyliaty obsah (bakteriálna infekcia) dostáva do dutiny brušnej a vzniká život ohrozujúci hnisavý zápal pobrušnice. Neliečený vedie ku šoku a smrti.

Aké sú príznaky appendicitídy?
Je rozpoznanie appendicitídy jednoduché?

Typickými príznakmi sú bolesť brucha (okolo pupku alebo v pravom podbrušku), nechutenstvo a zvracanie, zvýšená teplota. Príznaky sú obyčajne naplno rozvinuté po 24 hod. od začatia ochorenia.


 

ČASTÉ ZÁKROKY

005 | Hemangiómy

MUDr. Jozef Babala, PhD.

Hemangióm je najčastejšie sa vyskytujúci nezhubný nádor detského veku. Obvykle má živo červenú farbu lebo je vytvorený z ciev, alebo z cievam podobným mechúrikom a je vyplnený krvou. Hemangióm vznikne u každého 10-teho novorodenca, u nedonosených detičiek ešte častejšie. Dievčatá sú postihnuté 3 až 5 krát častejšie.

Kedy sa hemangióm u dieťaťa objaví?

Najčastejšie v prvom týždni života. Nezriedka sa dieťa s hemangiómom už narodí a to sa týka najmä nedonosených detičiek. Ide o vrodené ochorenie, no nezamieňajme si ho s dedičným ochorením. To znamená, že rodičia nemusia mať výčitky, že dieťa zdedilo ochorenie po niektorom z nich. Odpoveď na otázku „prečo?“, nepoznáme jednoznačne ani my.

Na ktorom mieste tela sa hemangióm môže vyskytnúť?

Najčastejšie je prítomný na hlave a kru (60%), menej často na trupe, to znamená na hrudníčku, brušku a chrbátiku (25%). V oblasti končatín je výskyt 15%-tný. Toto sú hemangiómy ktoré vidíme lebo postihujú kožu a podkožie. Tieto spravidla nerastú hlbšie ako po svaly. No sú hemangiómy, ktoré nevidíme a tie sa môžu nachádzať kdekoľvek vo vnútorných orgánoch (v pečeni, pľúcach, v zažívacom trakte…). Hemangióm sa najčastejšie objaví ako samostatný útvar. Teda len jeden na tele. V 20-tich percentách sa vyskytuje súčasne na viacerých miestach, môže ich byť aj mnoho naraz.

Ako u môjho dieťaťa spoznám, že ide o hemangióm a čo sa deje následne?

Po narodení dieťaťa ešte niekoľko dní nemusí byť jasné, že ide o hemangióm. Často si rodičia a nezriedka aj detský lekár myslia, že ide o modrinku, ktorá však nemá vysvetlenie. Následne dochádza ku obdobiu prudkého rastu hemangiómu kedy tento môže nadobudnúť veľmi veľké rozmery (proliferačná fáza). Je to obdobie kedy rodičia a často aj detský lekár hľadajú, za kým treba s dieťaťom ísť. Útvar narastie do svojich maximálnych rozmerov do konca 3-tieho mesiaca. Nasleduje rôzne dlhé obdobie, kedy sa hemangióm výraznejšie nemení a rastie spolu s rastom dieťaťa. Keď hemangióm začína blednúť, mäknúť a objavujú sa v ňom belavé miesta, je to známka toho, že začína samovoľne miznúť, ustupovať (fáza regresie, involúcie). Toto obdobie trvá obvykle 5-8 rokov. Niektoré hemangiómy sa môžu stratiť takmer úplne. Popísali sme typický priebeh správania sa hemangiómu. No zďaleka nie u každého je vhodné čakať kým sám zmizne…

Je hemangióm nebezpečný? Čím môže ohrozovať moje dieťa?

Ide o nezhubné útvary, ktoré môžu mať prejavy od bezvýznamného kozmetického defektu až po rozsiahle útvary ohrozujúce život. Hemangióm má jemný povrch a pri poranení hrozí výrazné krvácanie. Pokiaľ je útvar na viditeľnom, kozmeticky rušivom mieste, dieťa si ho do 3 rokov života začne uvedomovať, taktiež si ho všímajú druhé deti čím má nepriaznivý vplyv na psychiku.
Hoci je hemangióm plný krvi, táto krv nedáva výživu koži, naopak nepriaznivo pôsobí tým, že tlačí na stenčenú kožu a môže dôjsť ku rozpadu povrchu. Nasleduje infekcia, bolesť a zdĺhavé hojenie. Hemangiómy sa môžu vyskytovať na miestach, kde bránia normálnemu fungovaniu orgánov. Napríklad pri oku bránia výhľadu a poškodzujú zrak. V okolí ucha môžu uzatvárať zvukovod a spôsobiť infekciu a poškodenie sluchu. Na hornej alebo dolnej pere môžu zavadzať pri jedení, neskôr môže hemangióm nepriaznivo ovplyvniť artikuláciu keď dieťa začína rozprávať a nezriedka dôjde ku bolestivému rozpadu jeho povrchu.
V oblasti dýchacích ciest môžu vážne ohroziť pacienta zabránením prístupu vzduchu a udusením. Veľké hemagiómy môžu mať v sebe tepnovo žilové skraty a tieto postupne preťažia srdce a pľúca zvýšenou cirkuláciou krvi. Poznáme hemangiómy (Kasabach-Merrittovej syndróm), v ktorých sa ukladajú krvné doštičky, ktoré potom chýbajú v krvi a pacient je ohrozený krvácaním. Vnútorné hemangiómy (napríklad v čreve) ohrozujú pacienta najmä vykrvácaním. Tieto sa nazývajú alarmujúce hemangiómy majú vysokú úmrtnosť a našťastie je ich málo.

Treba hemangióm liečiť? Dá sa odstrániť?

U väčšiny pacientov s hemangiómami stačí keď ich sledujeme. Z tých detí, ktoré treba liečiť je vhodným a odporúčaným postupom chirurgické odstránenie, pokiaľ je to technicky možné a bezpečné. Operácia sa vykonáva zásadne v celkovej anestézii. Pre tie menej závažné hemangiómy je vhodná jednodňová chirurgia, ostatné vyžadujú niekoľko dňovú hospitalizáciu. Pre hemengiómy, ktoré môžu poškodzovať pacienta a nedajú sa chirurgicky odstrániť, je rezervovaná liečba medikamentózna – teda liekmi.
Trendom v medikamentóznej liečbe sú betablokátory, prípadne v kombinácii s kortikosteroidmi. Laserovú liečbu hemangiómov u detí nepovažujem za vhodnú.

Odporúčame: po objavení sa hemangiómu čím skôr vyhľadajte odborníka a po vysvetlení charakteru ochorenia u konkrétneho dieťaťa spoločne zvolíme ďalší optimálny postup.