ZLEPENÁ PREDKOŽKA

ZLEPENÁ PREDKOŽKA (konglutinácia prepúcia)

Je veľmi častá. Mechanické odlepenie, ktoré je bolestivé, je vhodné urobiť na záver inej plánovanej operácie pod celkovou anestéziou. Pri výraznom zlepení je na mieste samostatný výkon v celkovej anestézii.