ZNAMIEKA

ZNAMIENKA

Pokiaľ je dieťa ustráchané a nespolupracujúce, alebo sú znamienka na citlivých miestach, je vhodné ich odstránenie pod celkovou anestéziou. Každé znamienko je odoslané na histologické vyšetrenie.