Anesteziologické

INŠTRUKCIE

ANESTEZIOLOGICKÉ

Inštrukcie pred celkovou anestéziou

Vážení rodičia, pozorne si prečítajte toto poučenie. Prípadné nejasnosti vám radi zodpovieme pri osobnom pohovore v deň operácie.
Všetky operácie u detí sa uskutočňujú v anestézii,  ktorá slúži na odstránenie pocitu bolesti pri súčasnej kontrole životne dôležitých funkcií organizmu – hlavne obehu krvi a dýchania. Vykonáva ju lekár – anestéziológ so špecializáciou v odbore anestéziológia a resuscitácia s dlhoročnou praxou v detskej anestéziológii, v spolupráci so sestrou špecializovanou na detskú anestéziu. Tento tím zaisťuje bezpečnosť vášho dieťaťa počas celej operácie.

Celková anestézia

Je liekmi navodený stav kontrolovaného bezvedomia a trvá od začiatku do konca operácie. Anestézii predchádza podanie premedikácie (tzv. náladovka) vo forme tabletky zhruba 30 minút pred operáciou. Premedikácia slúži na zmiernenie predoperačného stresu a ako ľahší úvod do anestézie. Samotná anestézia sa začína podaním lieku, anestetika, do žily alebo vdychovaním plynného anestetika. Táto druhá možnosť je u detí výhodná, lebo je bezbolestná, nakoľko sa kanyla do žily dieťaťa zavedie až v anestézii.

Miestne znecitlivenie

Zabraňuje vnímanie bolesti iba v určitej časti tela, v mieste operácie. Najčastejšie sa liek – lokálne anestetikum, aplikuje priamo do miesta operácie alebo do okolia nervov vedúcich bolesť z miesta operácie. U detí sa miestne  znecitlivenie (umŕtvenie) vždy kombinuje s celkovou anestéziou tak, že dieťa počas pichania spí. Výhodou kombinácie je nižšia spotreba anestetík, rýchlejšie prebudenie a hlavne odstránenie pocitu bolesti na niekoľko hodín po operácii.

Príjem stravy a tekutín

Aby sa zabránilo vdýchnutiu zvratkov počas operácie a po nej, musí mať dieťa pred operáciou prázdny žalúdok. Naposledy môže dieťa jesť 6 hodín pred operáciou (najlepšie naposledy večer  pred operáciou) a piť číre tekutiny (voda, čaj) 1 hodinu pred operáciou. Po operácii začne dieťa piť po prebudení z anestézie, vhodné sú číre tekutiny prijímané po malých množstvách. Niekoľko hodín po operácii môže dieťa jesť ľahkú bezmäsitú stravu.

Bolesti po operácii

Bezprostredne po operácii by dieťa nemalo pociťovať väčšiu bolesť, keďže účinok analgetík podaných pri operácii, prípadne účinok miestneho znecitlivenia pretrváva niekoľko hodín. K lepšej kontrole bolesti po operácii môžete sami významne prispieť svojou prítomnosťou pri lôžku bezprostredne po operácii alebo tým, že upútate pozornosť dieťaťa čítaním jeho obľúbenej knižky alebo hraním sa s obľúbenou hračkou. Pri prepustení vás poučíme o užívaní bežných analgetík, ktoré určite máte doma (napr. Panadol, Nurofen, Ibalgin atď.).

Čo si treba so sebou priniesť na operáciu:

 • Pyžamo, prípadne voľné pohodlné oblečenie
 • Tekutiny na pitie, vhodné sú číre a nesýtené (voda, čaj…)
 • Obľúbenú hračku, prípadne knižku
 • Potvrdenie od pediatra, že niet kontraindikácie k výkonu v celkovej anestézii

Informujte nás o:

 • Alergii na lieky a potraviny
 • Chronických ochoreniach srdca, pľúc, obličiek, krvi atď.
 • O prejavoch zvýšenej krvácavosti pri bežných úrazoch, prípadne predchádzajúcich operáciách
 • Chronicky užívaných liekoch; ich užitie pred operáciou je nutné konzultovať s anestéziológom
 • O komplikáciách v súvislosti s predchádzajúcimi operáciami a anestéziami
 • O snímateľnom zubnom strojčeku, kývavých sa zuboch a pírsingu

Dieťa nesmie podstúpiť plánovanú operáciu
v celkovej anestézii, ak:

 • Má alebo v posledných 2 – 3 týždňoch malo zápal dýchacích ciest
 • Bolo v posledných 4 – 6 týždňoch očkované
 • Nebolo dodržané vylúčenie stravy pred operáciou

Žiadna anestézia nie je bez rizika

Závažné, život ohrozujúce komplikácie sú však extrémne zriedkavé.  Mieru rizika znižujeme vhodným výberom typu anestézie a anestetík, monitoringom životných funkcií počas operácie a po nej a využívaním našich skúseností v detskej anestéziológii. K zníženiu rizika spojeného s operáciou a anestéziou prispejete aj vy dodržaním našich inštrukcií a dôsledným a pravdivým vyplnením dotazníka, čo potvrdíte svojím podpisom po pohovore s anestéziológom.