COVID OPATRENIA

INŠTRUKCIE

COVID OPATRENIA

TESTOVANIE:
Nie je povinné.

BLIŽŠIE INŠTRUKCIE KU DŇU ZÁKROKU:
V potvrdzovacom emaili dostanete COVID dotazník, ktorý treba vyplniť a priniesť v deň operácie so sebou.
Prosím zohľadňujte nie len zdravotný stav malého pacienta, ale aj svoj, prípadne súrodenca/ov.
Pokiaľ je v rodine niekto chorý bolo by vhodné termín operácie preložiť.

Do zariadenia vstupujte s rúškom na tvári. Deti do 6 rokov majú výnimku.

PACIENTI PO PREKONANÍ OCHORENIA COVID 19:
Pacienti, ktorí ochorenie COVID 19 prekonali môžu podstúpiť operačný zákrok až po uplynutí doby 6 týždňov od vyliečenia.