005 | Hemangiómy

ČASTÉ ZÁKROKY

005 | Hemangiómy

MUDr. Jozef Babala, PhD.

Hemangióm je najčastejšie sa vyskytujúci nezhubný nádor detského veku. Obvykle má živo červenú farbu lebo je vytvorený z ciev, alebo z cievam podobným mechúrikom a je vyplnený krvou. Hemangióm vznikne u každého 10-teho novorodenca, u nedonosených detičiek ešte častejšie. Dievčatá sú postihnuté 3 až 5 krát častejšie.

Kedy sa hemangióm u dieťaťa objaví?

Najčastejšie v prvom týždni života. Nezriedka sa dieťa s hemangiómom už narodí a to sa týka najmä nedonosených detičiek. Ide o vrodené ochorenie, no nezamieňajme si ho s dedičným ochorením. To znamená, že rodičia nemusia mať výčitky, že dieťa zdedilo ochorenie po niektorom z nich. Odpoveď na otázku „prečo?“, nepoznáme jednoznačne ani my.

Na ktorom mieste tela sa hemangióm môže vyskytnúť?

Najčastejšie je prítomný na hlave a kru (60%), menej často na trupe, to znamená na hrudníčku, brušku a chrbátiku (25%). V oblasti končatín je výskyt 15%-tný. Toto sú hemangiómy ktoré vidíme lebo postihujú kožu a podkožie. Tieto spravidla nerastú hlbšie ako po svaly. No sú hemangiómy, ktoré nevidíme a tie sa môžu nachádzať kdekoľvek vo vnútorných orgánoch (v pečeni, pľúcach, v zažívacom trakte…). Hemangióm sa najčastejšie objaví ako samostatný útvar. Teda len jeden na tele. V 20-tich percentách sa vyskytuje súčasne na viacerých miestach, môže ich byť aj mnoho naraz.

Ako u môjho dieťaťa spoznám, že ide o hemangióm a čo sa deje následne?

Po narodení dieťaťa ešte niekoľko dní nemusí byť jasné, že ide o hemangióm. Často si rodičia a nezriedka aj detský lekár myslia, že ide o modrinku, ktorá však nemá vysvetlenie. Následne dochádza ku obdobiu prudkého rastu hemangiómu kedy tento môže nadobudnúť veľmi veľké rozmery (proliferačná fáza). Je to obdobie kedy rodičia a často aj detský lekár hľadajú, za kým treba s dieťaťom ísť. Útvar narastie do svojich maximálnych rozmerov do konca 3-tieho mesiaca. Nasleduje rôzne dlhé obdobie, kedy sa hemangióm výraznejšie nemení a rastie spolu s rastom dieťaťa. Keď hemangióm začína blednúť, mäknúť a objavujú sa v ňom belavé miesta, je to známka toho, že začína samovoľne miznúť, ustupovať (fáza regresie, involúcie). Toto obdobie trvá obvykle 5-8 rokov. Niektoré hemangiómy sa môžu stratiť takmer úplne. Popísali sme typický priebeh správania sa hemangiómu. No zďaleka nie u každého je vhodné čakať kým sám zmizne…

Je hemangióm nebezpečný? Čím môže ohrozovať moje dieťa?

Ide o nezhubné útvary, ktoré môžu mať prejavy od bezvýznamného kozmetického defektu až po rozsiahle útvary ohrozujúce život. Hemangióm má jemný povrch a pri poranení hrozí výrazné krvácanie. Pokiaľ je útvar na viditeľnom, kozmeticky rušivom mieste, dieťa si ho do 3 rokov života začne uvedomovať, taktiež si ho všímajú druhé deti čím má nepriaznivý vplyv na psychiku.
Hoci je hemangióm plný krvi, táto krv nedáva výživu koži, naopak nepriaznivo pôsobí tým, že tlačí na stenčenú kožu a môže dôjsť ku rozpadu povrchu. Nasleduje infekcia, bolesť a zdĺhavé hojenie. Hemangiómy sa môžu vyskytovať na miestach, kde bránia normálnemu fungovaniu orgánov. Napríklad pri oku bránia výhľadu a poškodzujú zrak. V okolí ucha môžu uzatvárať zvukovod a spôsobiť infekciu a poškodenie sluchu. Na hornej alebo dolnej pere môžu zavadzať pri jedení, neskôr môže hemangióm nepriaznivo ovplyvniť artikuláciu keď dieťa začína rozprávať a nezriedka dôjde ku bolestivému rozpadu jeho povrchu.
V oblasti dýchacích ciest môžu vážne ohroziť pacienta zabránením prístupu vzduchu a udusením. Veľké hemagiómy môžu mať v sebe tepnovo žilové skraty a tieto postupne preťažia srdce a pľúca zvýšenou cirkuláciou krvi. Poznáme hemangiómy (Kasabach-Merrittovej syndróm), v ktorých sa ukladajú krvné doštičky, ktoré potom chýbajú v krvi a pacient je ohrozený krvácaním. Vnútorné hemangiómy (napríklad v čreve) ohrozujú pacienta najmä vykrvácaním. Tieto sa nazývajú alarmujúce hemangiómy majú vysokú úmrtnosť a našťastie je ich málo.

Treba hemangióm liečiť? Dá sa odstrániť?

U väčšiny pacientov s hemangiómami stačí keď ich sledujeme. Z tých detí, ktoré treba liečiť je vhodným a odporúčaným postupom chirurgické odstránenie, pokiaľ je to technicky možné a bezpečné. Operácia sa vykonáva zásadne v celkovej anestézii. Pre tie menej závažné hemangiómy je vhodná jednodňová chirurgia, ostatné vyžadujú niekoľko dňovú hospitalizáciu. Pre hemengiómy, ktoré môžu poškodzovať pacienta a nedajú sa chirurgicky odstrániť, je rezervovaná liečba medikamentózna – teda liekmi.
Trendom v medikamentóznej liečbe sú betablokátory, prípadne v kombinácii s kortikosteroidmi. Laserovú liečbu hemangiómov u detí nepovažujem za vhodnú.

Odporúčame: po objavení sa hemangiómu čím skôr vyhľadajte odborníka a po vysvetlení charakteru ochorenia u konkrétneho dieťaťa spoločne zvolíme ďalší optimálny postup.